Výberové konanie na pozíciu RIADITEĽ/RIADITEĽKA Gemersko-malohontského múzea

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlásil výberové konanie na pozíciu RIDITEĽ / RIADITEĽKA Gemersko-malohontského múzea. Podmienky na zaradenie do výberového konania nájdete na tomto odkaze: Riaditeľ / riaditeľka Gemersko-malohontského múzea | BBSK alebo na stránke múzea v sekcii Aktuality

Písomnú prihlášku s potrebnými príloha je potrebné zaslať najneskôr do 31. marca 2023 v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka Gemersko-malohontského múzea, Nám. M. Tompu 14/5, 979 01 Rimavská Sobota“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica.