Andrássyovci a Gemer

Príbeh jednej z najznámejších šľachtických rodín Uhorska od 16. až do 1. polovice 20. storočia, zameraný na zvýraznenie ich významu pre Gemer. Od prezentované budú najvýznamnejšie udalosti viažuce sa k Andrássyovcom ako aj najvýznamnejšie osobnosti tejto šľachtickej rodiny.