Archeológ v múzeu. O práci archeológa a archeologických výskumoch  Gemersko-malohontského múzea.

Prednáška oboznámi žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ s prácou archeológa v múzeu, s najvýznamnejšími archeologickými výskumami a nálezmi, ktoré boli objavené v poslednom období území historickej župy Gemer – Malohont.