Chrobáky, motýle a záhady z ich života

Predstaví stavbu tela a spôsob života vybraných druhov chrobákov a motýľov.