Cudzokrajné, no už naše

Veková kategória - 3. ročník ZŠ - 4. ročník SŠ (náročnosť prispôsobená veku účastníkov)


Predstaví vybrané exotické, cudzokrajné zbierkové predmety prírodovedného zbierkového fondu GMM a ich cestu k nám, napr. supa, pásavca, aligátora, a zahraničné horniny a minerály zo zbierky Tihaméra Gedeona, rodáka z Rimavskej Soboty