Emanuel (Manó) Andrássy – Život a dielo železného grófa

Príbeh jedného z najvýznamnejších členov rodu Andrássy. Prednáška o životnej dráhe
a pôsobení Emanuela, ako aj o dobe, v ktorej žil a tvoril.