Ferenczy, Izsó, Holló – Rimavská Sobota ako kolíska uhorského sochárstva

Odprezentovanie životnej dráhy a pôsobenia velikánov sochárstva spojených s Gemerom-malohontom.