Mesto Rimavská Sobota v praveku a v stredoveku

Prednáška oboznámi žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ s osídlením mesta Rimavská Sobota od najstarších čias, od paleolitu (staršej doby kamennej), cez neolit (mladšiu dobu kamennú), dobu bronzovú a stredovek, pričom vysvetlí vznik mesta Rimavská Sobota. Autor v prednáške predstaví najvýznamnejšie archeologické nálezy, ktoré boli objavené na území mesta Rimavská Sobota.