O čom spievajú naše vtáky

Predstaví rôzne formy vtáčej komunikácie s ťažiskom na spev, význam spevu a účastníkov naučí rozlišovať spev vybraných vtáčích druhov.