Paleontologické nálezisko Kostná dolina – Hajnáčka

Predstaví paleontologickú lokalitu Kostná dolina pri Hajnáčke, prírodu, ráz krajiny a sopky v regióne v období pred približne 2,8 – 3 miliónmi rokov, živočíchy obývajúce región v tomto období a priebeh paleontologických výskumov na lokalite.