Sťahovavé vtáky Gemera-Malohontu

Predstaví fenomén vtáčej migrácie a spôsob jej výskumu, vybrané druhy sťahovavých vtákov regiónu , spôsob ich života, cestu migrácie a zimoviská.