Stredoveké hrnčiarstvo v Gemeri – Malohonte

Prednáška oboznámi žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ s osobitým druhom keramiky – bielej stredovekej keramiky, ktorá bola produkovaná na území historických žúp Gemer – Malohont, zo špecifického druhu hliny (hlina s obsahom kaolínu). Ten druh keramiky bol produkovaný v období od prelomu 12. a 13. storočia až do začiatku 20. storočia.