Syseľ

Predstaví sysľa pasienkového – rozšírenie v Európe a na Slovensku, zmenu stavu syslej populácie a príčiny poklesu početnosti druhu, spôsob jeho života, rozmnožovanie, potravu, život na sysľovisku, ekologický význam nízkotrávnatých biotopov a fenomén zimného spánku.