Tradičná remeselná výroba v Gemeri –Malohonte

Prednáška prezentujúca prostredníctvom power pointovej prezentácie a ukážky remeselných výrobkov remeslá typické pre Gemer-Malohont, ako hrnčiarstvo, brdárstvo, hračkárstvo, kožušníctvo, kováčstvo, košikárstvo…