Tradičné hudobné nástroje a hudba v Gemery-Malohonte

Predstavenie jednotlivých typov hudobných nástrojov rozšírených aj v Gemeri-Malohonte s možnosťou vyskúšať si zahrať na heligónke, alebo zapískať na drevenej píšťale.


Vhodné pre 1. a 2. stupeň základných škôl, a pre stredné školy