Tradičné remeslá a zamestnania Rómov v Gemeri-Malohonte

Prednáška predstaví prostredníctvom power pointovej prezentácie remeslá a zamestnania, ktoré patrili v prostredí Rómov medzi najrozšírenejšie ako kováčstvo, výroba nepálených tehál, hra na hudobný nástroj, košikárstvo, pastierstvo, veštenie…