Turci v Gemeri –Malohonte

Prednáška oboznámi žiakov II. stupňa ZŠ a študentov SŠ s dejinami osmansko-tureckého panstva v 16. a v 17. storočí v  Gemeri – Malohonte, ako aj s hmotnými pamiatkami a zbierkovými predmetmi, ktoré sa zachovali z tohto obdobia.