Život detí v tradičnom vidieckom prostredí regiónu Gemer-Malohont

Interaktívne rozprávanie o živote detí v minulosti spojené s power pointovou prezentáciou a detskými hrami.