J. Alberty: Rimavská Sobota vo svetle archívnych dokumentov a histórie do roku 1918. 2019