Július Alberty: Z cirkevných dejín Vyšnej Pokoradze. 2015