KARAVÁNA ide ďalej... Zborník literárnych prác členov literárneho klubu KRAVANA. 2014