L. Sokolovský a kol.: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. 1999