M. Lacko a kolektív: Denník storočnej dámy. História divadelných udalostí v Rimavskej Sobote od začiatku 19. storočia po súčasnosť. 2021