O.Bodorová a Ľ.Pulišová: Pôvab kraslíc. Katalóg zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. 2021

Obsah #1 #2