O. Bodorová a Ľ. Pulišová: Rómska kultúra v Gemeri-Malohonte. Venované MUDr. J. Cibuľovi. 2010