Štefan Balázs. Katalóg k autorským výstavám. Mestská galéria v Rimavskej Sobote. 2010