Sobotské okamihy. Zborník literárnych prác človenov literárneho klubu KARAVANA. 2017