Archeologický výskum hradnej pivnice na hrade Hajnáčka

Počas archeologického výskumu vykonaného v priestore hradnej pivnice boli objavené keramické nálezy vo fragmentárnom stave, z obdobia 16. – 18. storočia, ktoré umožňujú datovať vysekanie pivnice v tomto období. Počas výskumu bol na strednom hrade bol odkrytý aj zaniknutý múr, o dĺžke 2,9 m, ktorý na základe keramických nálezov môžeme zaradiť do 14. – 15. storočia.

hrad Hajnáčka
hradná pivnica
archeologický výskum