Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/gmmuzeumsk/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs2/gmmuzeumsk/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 307

Archeologický výskum na stavbe Čerenčany – Záhumnie – Výstavba rodinného domu

Počas výstavby rodinného domu  bolo preskúmané  sídlisko zo včasnej fázy pilinskej kultúry,  ako aj  kyjatickej kultúry. Zistené boli 4 uzavreté nálezové celky – objekt č. 1- 4/2013. Pomerne unikátny nález bol objavený v objekte  č. 2/2013, kde bola objavená plochá štylizovaná antropomorfná plastika, z včasnej fázy pilinskej kultúry.

archeologický výskum
archeologický výskum
štylizovaná antropomorná plastika, pilinská kultúra
štylizovaná antropomorná plastika, pilinská kultúra