Archeologický výskum na stavbe Čerenčany – Záhumnie – Výstavba rodinného domu

Počas výstavby rodinného domu na novoobjavenom sídlisku z mladšej a neskorej doby bronzovej bol odkrytý objekt sídliskového charakteru (odpadová jama), v ktorom bolo zistené torzo hlineného prstencovitého podstavca pod amforu. Podstavec stál na štyroch masívnych nôžkach, slúžil na odkladanie rozmerných nádob (amfora, zásobnica). Podstavec mohol plniť aj funkciu ohrievacieho stojana, pomocou ktorého sa mohol zohrievať alebo udržiavať obsah amfory teplý. Podstavec zachovaný v takom rozsahu nemá podľa dostupných publikovaných nálezov na území Slovenska, analógie.

odpadová jama
fragmenty hlineného podstavca
fragmenty hlineného podstavca
rekonštrukcia pravdepodobného využitia podstavca
rekonštrukcia pravdepodobného využitia podstavca