Archeologický výskum na stavbe Rimavská Sobota – ul. K. Mikszátha – Novostavba Sociálnej poisťovne

Na predmetnej stavbe bola odkrytá studňa s kamenným plášťom, s priemerom 1,90 m, dno studne boli zistené v hĺbke 3,80 m od pôvodnej úrovne terénu. V preskúmanom objekte studne bolo odkrytých 13 celých nádob (vrátane zrekonštruovaných a doplnených) a 12 torzovitých nádob (džbány, hrnce, pohár), z obdobia 17. – 18. storočia.

nálezy keramiky
studňa s kamenným plášťom
studňa s kamenným plášťom