Archeologický výskum na zaniknutom hrade Širkovce – Kapla

Počas prvého archeologického výskumu na zaniknutom hrade Širkovce-Kapla bolo odkrytých bolo celkom 7 sond (sondy S 1–7/2013). Sondami S 1–5/2013 boli odkryté základy hradnej cisterny (o rozmeroch 2,02 x 3,45 m, zhotovenej z pálených tehál. Cisterna pochádza z obdobia 15. storočia. V sondách S 6–7/2013 boli odkryté základy jednopriestorového objektu pravdepodobne hospodárskej funkcie o rozmeroch 1,94 x 3,3 m, datovaného do obdobia konca 15. až 16. storočia.

archeologický výskum
cisterna, 15. storočie (sonda S 1-5/2013)
cisterna, 15. storočie (sonda S 1-5/2013)
odkryté základy jednopriestorového objektu, koniec 15. až 16. storočia (sondy S 6-7/2013)
odkryté základy jednopriestorového objektu, koniec 15. až 16. storočia (sondy S 6-7/2013)
1 - komorová kachlica s rozetou zo 16. storočia, 2 - komorová kachlica s motívom sv. Barbory z prelomu 15. - 16. storočia
1 - komorová kachlica s rozetou zo 16. storočia, 2 - komorová kachlica s motívom sv. Barbory z prelomu 15. - 16. storočia