Archeologický výskum počas obnovy kostola reformovaného kostola v Zacharovciach

Počas archeologického výskumu bola odkrytá zaniknutá sakristia gotického kostola v Zacharovciach, ktorá bola pravdepodobne postavená spolu so stredovekým kostolom.