Archeologický výskum počas obnovy reformovaného kostola v Zacharovciach

Počas archeologického výskumu bola odkrytá zaniknutá sakristia gotického kostola v Zacharovciach, ktorá bola pravdepodobne postavená spolu so stredovekým kostolom.

kostol reformovanej cirkvy v Zacharovciach
archeologický výskum
archeologický výskum