Archeologický výskum v interiéri kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Kalinove – Hrabove

Počas rekonštrukcie podlahovej krytiny v interiéri kostola bola odkrytá a preskúmaná loď pôvodného románskeho kostola v Kalinove – Hrabove z 13. storočia.