Drevené kazetové stropy v Gemeri-Malohonte

Predmetom vedecko-výskumnej úlohy bola fotodokumentácia a výskum drevených kazetových stropov sakrálnych objektov v obciach Gemera-Malohontu. Dôraz bol kladený na analýzu a porovnávanie dekorov stropov v jednotlivých objektoch ako aj na ikonografický program a zobrazované motívy. Výsledky výskumu boli publikované v Zborníku Gemersko-malohontského múzea GEMER-MALOHONT 6-7, 2011.

Kazetový strop evanjelického a. v. kostola v Kyjaticiach, 1637
Kazetový strop evanjelického a. v. kostola v Kyjaticiach, 1637
Kazetový strop artikulárneho kostola v Dúžave, polovica 18. storočia
Kazetový strop artikulárneho kostola v Dúžave, polovica 18. storočia