História historickej knižnice Gemersko-malohontského múzea

Výskum mapuje v chronologickom slede vznik knižnice ako súčasti múzea, rast a zloženie jej fondu. Pozornosť venuje ochrane historického knižného fondu (HKF), výstavám a projektom realizovaným v súvislosti s HKF. Súčasťou realizácie výskumnej úlohy je „Súpis tlačí 16. storočia z HKF knižnice Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote v počte 70 knižničných jednotiek“, ktorý bol zároveň v roku 2005  i podkladom pre ich vyhlásenie za historické knižničné dokumenty. Výsledky výskumu sú publikované v Zborníku Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Gemer-Malohont.