Ľudové náhrobníky Novohradu, Gemera a Malohontu (čiastočne i Hont)

Ľudové náhrobníky podávajú zaujímavé svedectvo o minulosti konkrétnej obce, a niekedy i regiónu. Ich výpovedná hodnota je často opomínaná. V skutočnosti sú dedinské cintoríny – dediny v malom. Sú na nich mená obyvateľov s dátumami narodenia a úmrtia. Zrejmá je s nich konfesionálna príslušnosť, ale i sociálna stratifikácia na prvý pohľad v minulosti kompaktného dedinského spoločenstva. Ľudové náhrobníky sú v skutočnosti tiež databázou znakov a symbolov, ktoré boli v ľudovo  prostredí využívané a vypovedajú tiež o vkuse, ktorý  vôbec nebol nemenný až strnulý, ale pomerne dynamicky sa menil. 

drevený náhrobník, Šimonovce
drevený náhrobník, Šimonovce

Výstupy témy: 

Výstava: Ľudové náhrobníky Gemera-Malohontu a Novohradu (apríl 2008 – august 2008) 

Projekt: Prezentácia novohradských ľudových náhrobníkov in situ v obciach Horný a Dolný Tisovník (od roku 2009). Projekt bol ocenený viacerými cenami.

Kniha: ALÁČ, J.: Tu spočíva kvet, čo zanechal svet... Horný Tisovník 2015, 152 s. 

Na túto tému bolo publikované pomerne veľké množstvo článkov.