Maliar Eduard Putra (1883 - 1915)

Cieľom vedecko-výskumnej úlohy bol výskum života, diela a pozostalosti maliara Eduarda Putru (1883 - 1915) a súpis jeho diel v zbierkach múzeí a galérií na Slovensku. Výsledkom výskumu bola výstava Putrov kufor. Život a dielo Eduarda Putru (1883 - 1915) v roku 2015, pri príležitosti 100. výročia úmrtia umelca. V nadväznosti na výstavu múzeum vydalo v roku 2016 monografický katalóg diel E. Putru.

Výstava Putrov kufor. Život a dielo Eduarda Putru (1883 - 1915). 2015
Výstava Putrov kufor. Život a dielo Eduarda Putru (1883 - 1915). 2015
Výstava Putrov kufor. Život a dielo Eduarda Putru (1883 - 1915). 2015
Výstava Putrov kufor. Život a dielo Eduarda Putru (1883 - 1915). 2015