Maliar Július Sándy (1827 - 1894)

Cieľom vedecko-výskumnej úlohy bolo zmapovať životnú dráhu a zachované diela málo známeho maliara Júliusa Sándyho. S regiónom Gemer-Malohont ho spájali rodinné väzby, nakoľko sa v roku 1862 oženil v Rimavskej Sobote s Paulínou Jánosdeák a tak sa dostal do príbuzenského vzťahu s rodinou sochára Štefana Ferenczyho. Počas výskumu sa podarilo nadviazať vzťahy s pozostalou rodinou z Budapešti a v rámci akvizičnej činnosti múzea bol doplnený zbierkový fond o jeho diela. Výsledkom výskumu bola súborná výstava s názvom Maliar Július Sándy (1827 – 1894), ku ktorej bol vydaný aj rovnomenný katalóg.

Autoportrét, olej na plátne, okolo roku 1870
Portrét Pauliny Jánosdeák, olej na plátne, okolo roku 1870