Mlyny a mlynárstvo v Gemeri-Malohonte

Predovšetkým vodné mlyny sú nostalgickou spomienkou na minulosť. Pre Gemer-Malohont je charakteristická rôznorodosť prírodných podmienok. Tá mala vplyv aj na konštrukčnú rôznorodosť mlynov. Nachádzali sa tu vodné mlyny na spodnú i hornú vodu, mlyny, pri ktorých vodné koleso bolo nahradené turbínou, mlyny s parným pohonom, s pohonom na generátorový plyn, ale i s pohonom na elektrickú energiu. Mnohé z nich sa dodnes zachovali a niektoré dokonca takmer celistvé. Cieľom výskumnej úlohy bolo spracovať históriu mlynárstva v regióne, s ambíciou popísať to, čo sa zachovalo do súčasnosti. Záujem o problematiku sa postupne rozšíril aj na územie Novohradu. 

interiér mlynu v Rimavských Janovciach
interiér mlynu v Rimavských Janovciach
mlyn v Ožďanoch
mlyn v Ožďanoch
mlyn v Rimavskom Brezove
mlyn v Rimavskom Brezove

Výstup výskumu: 

Publikácia: Kolo, kolo mlynské... Z histórie mlynárstva a mlynov v regióne Gemer-Malohont. Hrachovo, Občianske združenie Ozveny 2012. 95 s.

Príspevky: ALÁČ, J.: Príspevok k problematike mlynov a mlynárstva v Gemeri-Malohonte do roku 1900. Zborník Gemer – Malohont 6 – 7/2011. Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Rimavská Sobota 2011, s. 74 – 85.

ALÁČ, J.: Fragmenty zo života mlynov na Slovensku. In: Folklór. 1/2014, roč. 4, s. 32 - 34.ALÁČ, J. – PULIŠOVÁ, Ľ.: Vodné mlyny v Gemeri-Malohonte v súčasnosti. In: Pamiatky a múzeá. 4/2012, roč. 61, s. 57 - 61.