Rómski muzikanti v Gemeri-Malohonte

Podnetom pre realizáciu danej vedecko-výskumnej úlohy bola veľká koncentrácia rómskych hudobníkov v regióne Gemer – Malohont. Keďže rómski muzikanti pôsobia vo viacerých obciach regiónu, pre realizáciu výskumu sme vybrali osem obcí, typických bohatou muzikantskou tradíciou – Kokava Nad Rimavicou, Klenovec, Hrnčiarske Zalužany, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Jesenské, Šimonovce a Gemer, no popri tom sme zaznamenali tiež informácie o hudobníkoch z ďalších lokalít. Výsledkom výskumnej úlohy bola rovnomenná výstava v priestoroch Gemersko-malohontského múzea a informačný leták.

primáš Július Oláh-Šima s kapelou
primáš Július Oláh-Šima s kapelou
primáš Elemér Farkaš, Gemer
primáš Elemér Farkaš, Gemer