Rozšírenie kuvika plačlivého (Athene noctua) v Rimavskej kotline

Monitoring hniezdneho rozšírenia druhu v obciach orografického celku Rimavská kotlina. Do konca roka 2015 sme preskúmali hlavne obce v južnej časti územia, výskyt druhu sme preukázali v 15 obciach.