Secesná architektúra v Rimavskej Sobote

Výskumná úloha pozostávala z mapovania secesných objektov a secesného tvaroslovia na vybraných stavbách v Rimavskej Sobote. Dôraz bol kladený predovšetkým na analýzu dekoru a secesného ornamentu. V rámci danej témy bola skúmaná práca priemyselnej výtvarníčky Vilmy Shulekovej Tóthovej (1868 - 1959), ktorá spolu so svojim manželom architektom Bélom Tóthom (1870 - 1939) pôsobila v Rimavskej Sobote na prelome 19. a 20. storočia.

Rodinný dom Emílie Káposztás, architekt: Béla Tóth, štuková ornamentika: Vilma Tóthová, 1905
Rodinný dom Emílie Káposztás, architekt: Béla Tóth, štuková ornamentika: Vilma Tóthová, 1905