Sochár Štefan Ferenczy (1792 - 1856)

Vedecko-výskumná úloha mala za cieľ monogaficky spracovať život a dielo sochára Štefana Ferenczyho (1792 - 1856), rodáka z Rimavskej Soboty. V rámci výskumu sa podarilo nadviazať kontakt s pozostalými z Ferenczyho rodiny (Tamás Konok, Péter Sándy, Ervin Horváth), ktorí v súčasnosti žijú v Budapešti. Výsledkom výskumnej úlohy bola výstava, usporiadaná pri príležitosti 220. výročia narodenia sochára, v roku 2012.

Výstava Štefan Ferenczy (1792 - 1856) Človek a dielo. 2012
Výstava Štefan Ferenczy (1792 - 1856) Človek a dielo. 2012
Výstava Štefan Ferenczy (1792 - 1856) Človek a dielo. 2012
Výstava Štefan Ferenczy (1792 - 1856) Človek a dielo. 2012