Vtáctvo vodnej nádrže vo Včelinciach

Výskum druhového zloženia vtáctva územia a ich početností pomocou odchytu a krúžkovania vizuálneho a akustického monitoringu a priameho dohľadávania vybraných druhov. Na vodnej nádrži sme doteraz preukázali hniezdenie napríklad labute hrbozobej, kane močiarnej a svrčiaka slávikovitého. Počas migrácie a zimovania sa tu zdržiava aj volavka purpurová, čaplička vlasatá či fúzatka trstinová.