Život a dielo maliara Eugena Makovitsa (1896 – 1967)

Výskumná úloha spočíva v spracovaní  maliarskej tvorby Eugena Makovitsa, rodáka z Rimavskej Soboty, ktorý tu pôsobil do roku 1945. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti, po štúdiách sa usadil v Rimavskej Sobote a neskôr sa presťahoval do Budapešti, kde v roku 1967 zomrel. Štýlovo vychádzal z tradícií realizmu a impresionizmu. Venoval sa aj sochárskej tvorbe. Bol aktívnym účastníkom verejného života Rimavskej Soboty a v neposlednom rade portrétoval rôzne osobnosti mesta.

Eugen Makovits: Portrét Mikuláša Holéczyho, riaditeľa Gemersko-malohontského múzea v rokoch 1945 – 1959, pastel, 1925
Eugen Makovits: Portrét Mikuláša Holéczyho, riaditeľa Gemersko-malohontského múzea v rokoch 1945 – 1959, pastel, 1925
Eugen Makovits: Rimava pri Sabovej, olej na plátne, 1920 – 1940
Eugen Makovits: Rimava pri Sabovej, olej na plátne, 1920 – 1940