Zväz Cigánov – Rómov v okrese Rimavská Sobota

Zväz Cigánov – Rómov bola prvé kultúrna organizácia zastrešujúca záujmy Rómov, ktorá na Slovensku vznikla v roku 1968. Po založení Ústredného výboru v Bratislave boli zakladané okresné výbory, pričom v Rimavskej Sobote sa tak stalo v marci 1969. Úlohou okresných výborov bolo zakladať organizácie Zväzu v jednotlivých obciach, ako napríklad Ožďany, Klenovec, Veľký Blh, Rimavské Janovce, Držkovce, Hostice, Hnúšťa... Ich činnosť sa zameriavala na podporovanie rozvoja starostlivosti o deti a mládež, kultúrno-výchovnej a vzdelávacej činnosti a sociálno-zdravotnej starostlivosti. Zväz Cigánov – Rómov na Slovensku zanikol v roku 1973.