125 rokov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

06.09.2007 - 30.11.2007

Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

06.09.2007 - 31.01.2008

 

Slovensko sa môže pochváliť viacerými dlhovekými inštitúciami. V oblasti kultúry k nim patrí i Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, ktoré 3. septembra 2007 oslávilo 125 rokov svojej existencie.
Oficiálny program osláv bol koncentrovaný do 6. septembra 2007. Jeho súčasťou bolo slávnostné uvedenie nového loga múzea a seminár s príspevkami prezentujúcimi históriu múzea a jeho činnosti. Pre zberateľov bola pripravená celinová obálka s prítlačou a príležitostná pečiatka. Autorom grafického návrhu príležitostnej pečiatky je renomovaný slovenský rytec František Horniak, autor mnohých slovenských známok. Autorkou grafického návrhu celinovej obálky s prítlačou je výtvarníčka Gemersko-malohontského múzea Alžbeta Nagyová. Celinová obálka s prítlačou bude všetkým záujemcom, zberateľom a priaznivcom filatelie naďalej k dispozícii v Gemersko- malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote.
Pri príležitosti osláv 125. výročia Gemersko- malohontského múzea bolo návštevníkom v jeho výstavných priestoroch sprístupnené bohatstvo zbierkových fondov pod názvom Klenotnica Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Ďalšia samostatná výstava prezentuje prierez históriou múzea od roku 1882 až po súčasnosť.

Program 6.9.2007

125 rokov 125 rokov 125 rokov 125 rokov 125 rokov
125 rokov 125 rokov 125 rokov

 

Výstava 125 rokov GMM

125 rokov 125 rokov 125 rokov
125 rokov 125 rokov 125 rokov

 

Výstava Klenotnica GMM

Klenotnica GMM Klenotnica GMM Klenotnica GMM
Klenotnica GMM Klenotnica GMM Klenotnica GMM

 

Keramické nádoby zo zbierkového fondu múzeaTradícia je čímsi neuchopiteľným. Jej skutočnú hodnotu je veľmi problematické, ak nie úplne nemožné, vyčísliť. Nemožno ju tak, ako väčšinu iných vecí kúpiť, ba ani umelo vytvoriť. Buď je, alebo nie je čohosi súčasťou a na čosi naviazaná. V prípade Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote predstavuje tradícia 125 rokov existencie múzea.
Busta Márie Széchy od Istvána FerenczyhoVznik múzea v Rimavskej Sobote je spojený s Umelecko-archeologickou výstavou Gemerskej župy, slávnostne otvorenou 3. septembra 1882. Po múzeách v Bratislave (1868), Orave (1868), Košiciach 1872 a Trenčíne (1877) je Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote piatym najstarším múzeom na Slovensku. Stála vlastivedná expozícia – výtvarné umeniePri vnímaní dĺžky existencie múzea v Rimavskej Sobote je potrebné mať na zreteli zložitosť a rozporuplnosť historických procesov, ale i jednotlivých udalostí, ktorým bola Rimavská Sobota, Gemer, ale i celý priestor Slovenska, a špecificky jeho južných oblastí, za posledných 125 rokov vystavený. Kontinuita existencie múzea v Rimavskej Sobote nadobúda skutočný význam a hodnotu až pri uvedomení si celého radu zmien štátnych útvarov, ich hraníc, foriem a ideológií. Fotografia  budovy múzea na pohľadnici z roku 1922Striedali sa obdobia pokojnejšie s hektickejšími a rozporuplnejšími okamihmi. Múzeum v Rimavskej Sobote však napriek tomu stále jestvovalo. Rozhodujúcu úlohu pri pretrvaní zohralo predovšetkým odhodlanie a zanietenie konkrétnych jednotlivcov – niekoľkých generácií múzejníkov, ktorí svoje osudy na istý, kratší, či dlhší čas spojili s múzeom v Rimavskej Sobote.
Súčasná podoba budovy múzea po rekonštrukciiV čase 125. výročia vzniku múzea je obzvlášť potrebné vyzdvihnúť osobnosť Jána Fábryho, iniciátora vzniku a v rokoch 1882 – 1907 prvého riaditeľa múzea v Rimavskej Sobote. Počas jeho pôsobenia na poste riaditeľa bola najväčším problémom múzea absencia vlastnej budovy, a z tejto skutočnosti sa odvíjajúce neustále sťahovanie. Tento problém je definitívne vyriešený v roku 1910 odkúpením klasicistickej budovy bývalých delostreleckých kasární z roku 1850, v ktorej múzeum sídli dodnes.
Stála vlastivedná expozícia – archeológiaPo ukončení Umelecko-archeologickej výstavy Gemerskej župy pred 125 rokmi sa základom zbierkového fondu stalo 568 predmetov, ktoré darovali alebo deponovali rodiacemu sa múzeu rôzne osobnosti. Počas nasledujúcich desaťročí Stála vlastivedná expozícia –históriaaž po súčasnosť, sa zbierkový fond múzea rozrástol až na 62 128 zbierkových predmetov z oblastí prírodných vied, archeológie, histórie, národopisu, a výtvarného umenia. Súčasťou múzea je aj mimoriadne cenná historická knižnica pozostávajúca z 32 734 knižničných jednotiek, a príručná knižnica o rozsahu 10 158 knižničných jednotiek. Ako hlavné zameranie múzea sa postupom času vyprofilovala dokumentácia prírody a spoločnosti historického regiónu Gemera a Malohontu. Špecializáciou múzea je od roku 1996 dokumentácia hmotnej a duchovnej kultúry Rómov v širšom regióne.

Múmia ženy menom TasheritnetiakhCelý rok Múmia ženy menom Tasheritnetiakh2007 sa nesie v duchu pripomenutia si 125. výročia vzniku múzea v Rimavskej Sobote. Oficiálny program osláv je koncentrovaný do 6. septembra 2007. Pri tejto príležitosti bude návštevníkom vo výstavných priestoroch Gemersko-malohontského múzea sprístupnené bohatstvo jeho zbierkových fondov pod názvom Klenotnica – bohatstvo zbierkových fondov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Stála vlastivedná expozícia –históriaĎalšia samostatná výstava sprostredkuje návštevníkom históriu múzea v Rimavskej Sobote od roku 1882 až po súčasnosť. Súčasťou oficiálneho programu osláv bude slávnostné uvedenie nového loga múzea a seminár, na ktorom budú prezentované príspevky venujúce sa 125 rokom existencie múzea, 125 rokom existencie historickej knižnice a histórii dokumentácie na pôde múzea v Rimavskej Sobote. Pre zberateľov je pripravené vydanie celinovej obálky s prítlačou a príležitostnej pečiatky. Autorom grafického návrhu príležitostnej pečiatky je renomovaný slovenský rytec František Horniak, autor mnohých slovenských známok. Stála vlastivedná expozícia –literárne tradícieAutorkou grafického návrhu celinovej obálky s prítlačou je výtvarníčka Gemersko-malohontského múzea Alžbeta Nagyová. Celinová obálka s prítlačou a príležitostná pečiatka budú všetkým záujemcom, zberateľom a priaznivcom filatelie a Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote k dispozícii počas programu osláv 6. septembra 1882. Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote týmto všetkých pozýva nielen na samotný akt osláv, ale i na prehliadku múzea po iné dni.

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS