Kultúra stolovania - Vianočné menu v Rimavskej Sobote

Kultúra stolovania - Vianočné menu v Rimavskej Sobote11.12.2007 - 15.04.2008
Komisárka : PhDr. Alena Pivovarčiová

 

Výstava ponúka ukážku stolovania v meštiackej domácnosti na konci 19. a začiatku 20. storočia. Podáva v skratke vývin tvarov a foriem úžitkových predmetov neodmysliteľne patriacich k stolovaniu. Estetická pôsobivosť úžitkových predmetov nachádzala svoje uplatnenie najmä pri významných udalostiach, rodinných oslavách, či sviatkoch. Napríklad Vianočných, pretože k Vianociam neodmysliteľne patril bohato prestretý vianočný stôl. Hojnosť potravy a estetika jej podávania tvorili a aj dnes tvoria nerozlučiteľnú jednotu. Aj dnes je dobré sa nechať inšpirovať vianočným menu našich starých materí, nezameniteľnou vôňou sálajúcou z ich kuchýň a potešiť sa pri pohľade na estetickú úpravu a výzdobu stolovania v čase Vianočnom, ktorého atmosféru pokoja a lásky chceme všetkým návštevníkom priblížiť aj na netradičnej gastronomickej výstave v priestoroch Gemersko-malohontského múzea.

 

 

Fotografie z expozície:

Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania
Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania
Kultúra stolovania Kultúra stolovania   Kultúra stolovania Kultúra stolovania

 

Fotografie z vernisáže:

 

Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania
Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania
Kultúra stolovania Kultúra stolovania Kultúra stolovania

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS