FÍNSKY DIZAJN A REMESLO - Taiti FínskoFÍNSKY DIZAJN A REMESLO - Taiti Fínsko
DESIGN AND HANDICRAFT FROM FINLAND

17.07.2008 - 17.08.2008
Vernisáž 17.07.2008 o 15.00 hod.

Komisárka: PhDr. Zorka Valentová
Putovná výstava súčasného fínskeho dizajnu a remesla
Trvanie výstavného projektu: 14.03.2008 – 15.01.2009

 

Výstavu súčasného fínskeho dizajnu a remesla nazvanú TAITO FÍNSKO zostavila Anna-Maija Bäckman z Fínskej organizácie remesiel osobitne na účely prezentácie na Slovensku. Prináša ukážky individuálnej výtvarnej práce viac ako 30 súčasných autorov využívajúcich vo Fínsku spoločnú marketingovú podporu zväzu remesiel TAITO.
Výstava je príspevkom v prebiehajúcom kultúrnom dialógu a viacročnej spolupráci ÚĽUV Bratislava s organizáciou TAITO Group Fínsko. Vzájomná výmena výstav začala putovným projektom Peknô.sk Ústredia ľudovej umeleckej výroby v rokoch 2006 – 2007 vo Fínsku.
Recipročne sa fínsky autorský dizajn a remeslo predstavia v roku 2008 postupne v šiestich mestách Slovenska. Na začiatok – v marci 2008 – bola výstava sprístupnená verejnosti v Galérii ÚĽUV na Obchodnej ulici v Bratislave. Po nej ju uvidia diváci v Banskej Bystrici, Rimavskej Sobote, Košiciach, Poprade a Ružomberku.

 

Fínska organizácia remesiel TAITO
Fínsky zväz umeleckých remesiel a umeleckého priemyslu TAITO sídli v Helsinkách. Zastrešuje svojou značkou zväzové ústredie a 20 regionálnych združení umeleckého remesla. Zväz bol založený v roku 1913 a niektoré regionálne združenia sú približne rovnako staré, zopár ich je dokonca starších a tri z nich už oslávili storočnicu. Zväz Taito tvorí vo Fínsku spolu s regionálnymi združeniami umeleckých remesiel organizáciu známu pod názvom Taito Group.
Medzi hlavné ciele zväzu remesiel TAITO patrí zvyšovanie všeobecnej úcty k ručnej výrobe a remeslu, uchovanie a pestovanie nových remeselných zručností, starostlivosť o kvalitu a jedinečnosť remeselnej práce a v neposlednom rade aj podpora obchodu s fínskym umeleckým remeslom.
Hlavné záležitosti zväzu zabezpečuje profesionálny tím vystupujúci navonok ako Fínska organizácia remesiel. K špecifickým úlohám Fínskej organizácie remesiel patrí presadzovať zámery stratégie zväzu Taito, rozvíjať komunikáciu s verejnosťou a ďalšie činnosti – vydávanie odborného magazínu Taito, starostlivosť o webovú stránku zväzu www.taitogroup.fi, vytváranie materiálov pre ďalšie vzdelávanie remeselníkov.
Zväz spravuje tiež elektronickú sieť umeleckých remesiel a umeleckého priemyslu www.suomentaitoverkko.fi.

 

Regionálne združenia TAITO
Dvadsať regionálnych remeselných združení TAITO vo Fínsku organizuje na svojej úrovni remeselné kurzy, tvorivé dielne a remeselné školy, usporadúva remeselné trhy a výstavy. Združenia majú svoje vlastné dielne, v nich niektoré zabezpečujú o. i. aj základné umelecké vzdelávanie pre deti a mládež. Podnikateľom v oblasti umeleckých remesiel a umeleckého priemyslu ponúkajú služby spojené so zvládaním podnikateľskej činnosti. Zmyslom regionálnych združení je tiež starostlivosť o obchodnú sieť Taito, podpora turizmu a činnosť týkajúca sa tvorby podkladov pre vzdelávanie.

 

 

 

 

Fotografie z vernisáže:

 

FÍNSKY DIZAJN A REMESLO FÍNSKY DIZAJN A REMESLO FÍNSKY DIZAJN A REMESLO FÍNSKY DIZAJN A REMESLO
FÍNSKY DIZAJN A REMESLO FÍNSKY DIZAJN A REMESLO FÍNSKY DIZAJN A REMESLO FÍNSKY DIZAJN A REMESLO
FÍNSKY DIZAJN A REMESLO FÍNSKY DIZAJN A REMESLO FÍNSKY DIZAJN A REMESLO  

 

 

 

De©us Vyhovuje štandardom internetovej prezentácie: XHTML  a CSS